Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm

BCQT6.2016

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon