Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Spinnaker Global Emerging Markets

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1 triệu đơn vị

Ngày thực hiện giao dịch: 15/3/2011

Sau khi giao dịch, Spinnaker Global Emerging Markets nắm giữ 5,21% vốn của NVT và trở thành cổ đông lớn.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon