Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT của Ông Hoàng Anh Dũng - cổ đông nội bộ Ủy viên HĐQT - Kiếm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay.

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu NVT của ông Hoàng Anh Dũng - cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty như sau:

 

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Anh Dũng

2. Số CMND của người thực hiện giao dịch: 225260479 ngày cấp 24/06/2009 tại CA tỉnh Khánh Hòa

3. Điện thoại liên hệ:                                   Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT (Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

6. Số tài khoản giao dịch: 005C623999 tại CTCP Chứng khoán Thăng Long

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.897.190 CP

8.  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.500.000 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu

10. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.875.440 cổ phiếu

11. Số lượng cổ phiếu đã mua: 555.000 cổ phiếu

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.576.750 CP

13. Lý do không mua/bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không theo dự kiến

14. Mục đích thực hiện giao dịch: theo nhu cầu đầu tư cổ phiếu của cá nhân

15. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

16. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/02/2012 đến ngày 02/4/2012.

 

Các tin khác
NVT: Giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon