Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Ngày 18/9/2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu còn nắm giữ sau khi kết thúc giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%)

Mục đích đăng ký thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch đã đăng ký: thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Lý do không thực hiện giao dịch đã đăng ký: Do diễn biến thị trường điều chỉnh không phù hợp so với dự kiến

Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 18/8/2017 đến ngày 16/9/2017.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon