Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Lê Việt

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo về giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Lê Việt - cổ đông nội bộ liên quan đến ông Hoàng Anh Dũng và bà Lê Thị Thu Hà, thành viên HĐQT của Công ty như sau:

 

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Lê Việt

2. Số CMND của người thực hiện giao dịch: 225219498 ngày cấp 07/11/2009 tại CA tỉnh Khánh Hòa

3. Điện thoại liên hệ:                                   Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT (Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

6. Số tài khoản giao dịch: 005C623888

7. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:

- Hoàng Anh Dũng (CMND số: 225260479; Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc).

- Lê Thị Thu Hà (CMND số: 220695408; Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị)

8. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

- Hoàng Anh Dũng: 6.897.190 CP (11,4%).

- Lê Thị Thu Hà: 407.692 CP (0,67%)

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 5.149.840 CP (8,51%)

13.  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch:

- Đăng ký mua: 3.000.000.000 cổ phiếu

- Đăng ký bán: 2.000.000 cổ phiếu

14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

- Số lượng CP đã mua: 200.000 cổ phiếu

- Số lượng CP đã bán: 2.000.000 cổ phiếu

15. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.349.840 CP (5,54%)

16. Lý do không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Thị trường biến động không theo dự kiến

17. Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu

18. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

19. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/12/2011 đến ngày 02/03/2012.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon