Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng

Ngày 12/01/2018, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu còn nắm giữ sau khi kết thúc giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%)

Mục đích đăng ký thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch đã đăng ký: thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Lý do không thực hiện giao dịch đã đăng ký: Do diễn biến thị trường không phù hợp so với dự kiến

Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 13/12/2017 đến ngày 11/01/2018./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon