Bà Lê Thị Thu Hương - cổ đông nội bộ đăng ký mua và bán 2 triệu cp NVT

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vừa nhận được thông báo về việc đăng ký mua bán cổ phiếu của bà Lê Thị Thu Hương - cổ đông nội bộ liên quan đến bà Lê Thị Thu Hà, thành viên HĐQT của Công ty như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 2.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 2.000.000 cổ phiếu

Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 28/4/2011 đến ngày 28/6/2011

Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Cụ thể xin xem file đính kèm

Thông báo GD cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon