Phân tích kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Những thông tin chính

-       Tổng doanh thu 6 tháng đạt 156 tỷ đồng tăng hơn 400 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 18% kế hoạch năm. Doanh thu chủ yếu từ mảng khai thác nghỉ dưỡng và bán bất động sản nghỉ dưỡng. Hoạt động kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng do mới chính thức triển khai cuối quý 2 năm 2010 nên mức đóng góp vào tổng doanh thu chưa được thể hiện trong quý.

-       Lợi nhuận trước thuế và khấu hao (EBITDA) 6 tháng đầu năm 2010 đạt 85,76 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng là 62,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 42,9 tỷ đồng đạt 24% kế hoạch năm,

-       Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là 69%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 40% và sau thuế trên doanh thu là 27%

-       Tổng tài sản tới ngày 30/6/2010 đạt 1,155 tỷ đồng tăng nhẹ 5% so với thời điểm đầu năm tuy nhiên có sự thay đổi tốt trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn.

-        Các chỉ số tài chính đều vượt trên mức trung bình của ngành bất động sản trong đó chỉ số thanh toán ngắn hạn đạt 1.36 lần, thanh toán nhanh đạt 1.07 lần, ROA trung bình 6 tháng đạt 4% và ROE trung bình 6 tháng đạt 7%.

-       Lợi nhuận ròng bình quân trên 1 cổ phiếu cho 4 quý liên tiếp (EPS trailling)  là 1,571 đồng, EPS 6 tháng là 657 đồng/cp.

-       Giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2010 đạt 12.352 đồng tăng 224 đồng so với thời điểm đầu năm là 10110 đồng/cp.

Chi tiết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 đạt 156 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (hơn 400 lần) trong đó nguồn doanh thu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng. Việc tăng trưởng mạnh doanh thu so với cùng kỳ năm trước do Công ty tăng trưởng mạnh về quy mô vốn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất động sản du lịch

Lợi nhuận trước thuế và khấu hao 6 tháng đạt 85,76 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 62,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 42,9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 40%, sau thuế trên doanh thu là 27% cho thấy hiệu quả tốt của các dự án đầu tư cũng như việc kiểm soát chi phí.

Lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng:

Hiện tại Ninh Vân Bay đang khai thác khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay với tổng số biệt thự khai thác là 58 biệt thự. Tổng doanh thu lĩnh vực khai thác du lịch nghỉ dưỡng 6 tháng năm 2010 đạt 70 tỷ đạt 52% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (tính trên doanh thu riêng của khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay chưa hợp nhất tại thời điểm 30/6/2009), hiệu suất sử dụng phòng đạt 55%.

 Lợi nhuận trước thuế và khấu hao của lĩnh vực này trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt 19,2 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 10 tỷ, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 40% kế hoạch năm.

Nguyên nhân chủ yếu cho việc đạt được mức lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm trước do doanh thu gia trưởng tốt nhờ vào việc thúc đẩy chính sách Marketing, khuyến mại và mở rộng thị trường khách du lịch trong nước, việc phục hồi của thị trường du lịch sau khủng hoảng.

 Lĩnh vực kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng

Bắt đầu từ năm 2010, Ninh Vân Bay triển khai lĩnh vực kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, mở đầu là việc bán một số biệt thự nghỉ dưỡng trong khu du lịch Six Senses Sài Gòn River. Mặc dù chính thức công bố bán biệt thự tại khu nghỉ dưỡng này trong tháng 7 năm 2010 nhưng trước đó trong giai đoạn chuẩn bị đã có rất nhiều khách hàng quan tâm tới các khu biệt thự này.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 của lĩnh vực kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng là 86 tỷ tương đương với việc bán thành công 4 căn biệt thự trong tổng số 17 căn dự kiến bán trong năm nay, chiếm 55% tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận cho lĩnh vực này ở mức khá cao trên 50%.

Lĩnh vực kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng

Cuối tháng 4/2010, Ninh Vân Bay đã giới thiệu Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay tại Singapore và đến tháng 7/2010, Ninh Vân Bay cũng đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ này tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tại, Ninh Vân Bay đang có 2 loại thẻ là thẻ bạc trị giá 6 600 USD có thời hạn trong 17 năm và thẻ titan trị giá 9 900 USD có thời hạn trong 27 năm.

Việc ra mắt thẻ được đánh giá là khá thành công, là sản phẩm rất tiềm năng và nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Tuy nhiên, chính thức ra mắt trong tháng 7/2010, nên doanh thu của lĩnh vực này sẽ được ghi nhận từ quý 3/2010

Chi tiết về tài sản và cơ cấu vốn

Tổng tài sản tại ngày 30/06/2010 đạt 1.155 tỷ đồng tăng nhẹ 5% so với đầu năm nhưng có sự chuyển dịch tốt về có cấu tài sản và nguồn vốn để đảm bảo sự phát triển bền vững cụ thể:

-       Tổng tài sản ngắn hạn giảm từ 310 tỷ đồng xuống còn 276 tỷ đồng trong đó chủ yếu là giảm các khoản phải thu của khách hàng.

-       Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn tăng gần 100 tỷ đồng do trong năm Công ty tiến hành góp vốn đầu tư vào các dự án Ana Mandara Ninh Bình, Ana Mandara Hội An và Lạc Việt New Tourist City

-       Các khoản nợ ngắn hạn giảm đáng kể từ 102 tỷ đồng đầu năm xuống còn 44 tỷ đồng vào ngày 30/6/2010 thay vào đó là sự gia tăng các khoản nợ dài hạn từ 71 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng. Việc chuyển dịch cơ cấu nợ vay này giúp Công ty có được nguồn vốn vay đảm bảo để phát triển các dự án dài hạn

-       Tổng vốn chủ sở hữu tăng từ 510 tỷ đồng lên 747 tỷ đồng trong đó nguồn chính là do Công ty đã thành công trong việc phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Sự chuyển dịch tốt về cơ cấu tài sản và nguồn vốn giúp cho Công ty có một tỷ lệ an toàn trong thanh toán. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn tại ngày 30/6/2010 đạt 1.36 lần, tỷ lệ thanh toán nhanh đạt 1.08 lần.  

Điểm chính kế hoạch 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm 2010, Ban lãnh đạo Ninh Vân Bay xác định là thời điểm thuận lợi để chúng tôi tăng tốc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh,đạt được kế hoạch năm do mô hình kinh doanh của chúng tôi cơ bản đã được hoàn thiện. Cụ thể, Ban lãnh đạo đặt ra các mục tiêu sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác khu nghỉ Six Senses Ninh Van Bay

- Đẩy mạnh hoàn thiện Dự án Ana Mandra Ninh Bình đưa vào khai thác vào cuối năm 2010

- Hoàn thiện các hạng mục xây dựng của Dự án Six Senses Sai gon River và đẩy mạnh việc tiếp thị, bán biệt thự tại dự án này;

- Kiện toàn tổ chức và phát triển việc bán thẻ nghỉ dưỡng dài hạn

- Hoàn thiện các thủ tục đầu tư tại Dự án Ana Mandra Hội An; Dự án Lạc Viet New Tourist City, Dự án Du lịch Sinh thái Đông Anh

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm là 121 tỷ đồng.

Download Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 tại đây.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon