NVT - Công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 của Công ty Mẹ

Công ty cổ phần bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố báo cáo tài chính Quý I – 2013 của Công ty me.

Theo đó, trong kỳ, Công ty đạt doanh thu về hoạt động tài chính là 12.778.684.482 đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu này bao gồm tiền cổ tức từ Dự án Six Senses Ninh Van Bay và lãi vay từ các công ty thành viên. Sau khi trừ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty đạt Lợi nhuận sau thuế là 10.330.513.448 tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng tài sản đạt 977.173.767.017 tăng 1,3 so với đầu năm. Tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu 5.74% là khá an toàn. Đặc biệt trong kỳ, Công ty đã phát hành riêng lẻ thành công 30 triệu Cổ phiếu cho Recapital Investments PTE. Ltd, dẫn đến lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 230.354.003.875 đồng, tăng 210.7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

 

Các tin khác
Báo cáo TC riêng quý II năm 2011 của Công ty mẹ
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon