NVT - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012.

Ngày 01 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon