NVT - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2011

Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư báo cáo tài chính quý III năm 2011 của Công ty mẹ:

Chi tiết xem file đính kèm

NVT - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2011

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon