NVT: Công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính soát xét của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Báo cáo tài chính hợp nhất

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon