NVT: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất và Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2014.

 

Chi tiết xem file đính kèm

BCTC2014_KT_Hop nhat

BCTC2014_KT_Cong ty me

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon