NVT: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2013

Ngày 19 tháng 03 năm 2014, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2013

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon