NVT: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét và Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét 6 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

BCTC kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

BCTC kiểm toán Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon