NVT: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015.

Chi tiết xem file đính kèm:

BCTCKT0615_HN

BCTCKT0615_R

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon