NVT: Công bố báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 29 tháng 8 năm 2013, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2013 (Kiểm toán).

Chi tiết xem file đính kèm:

BCTC Hợp nhất:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

BCTC riêng:

Phần 1

Phần 2

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon