NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012

Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2012 và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2012.

Chi tiết xem file đính kèm.

NVT_BCTC Công ty mẹ Quý IV/2012

NVT_BCTC Hợp nhất Quý IV/2012

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon