NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

BCTC Quy 2.2017_Rieng

BCTC Quy 2.2017_Hop nhat

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon