NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2012

Ngày 15/10/2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện công bố Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Quý III năm 2012.
Chi tiết xem file đính kèm

BCTCQIII.2012

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon