NVT- BCTC hợp nhất quý I năm 2011

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011.

Chi tiết xem file đính kèm

NVT-BCTC hợp nhất quý I năm 2011

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon