NVT: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất giữa niên độ năm 2011

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất giữa niên độ năm 2011.

Chi tiết xem file đính kèm

NVT: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất giữa niên độ năm 2011

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon