NVT: Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2011

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2011.

Chi tiết xem file đính kèm.

Bao cao tai chinh kiem toan 6 thang dau nam 2010 cua Cong ty me

Bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2011

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon