Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 theo Biểu mẫu mới quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố lại nội dung Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2015 theo biểu mẫu mới quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Chi tiết xem file đính kèm:

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon