Báo cáo TC riêng quý 4 của Công ty mẹ

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2010 của riêng Công ty mẹ.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2010 là -2,5 tỷ, lũy kế cả năm 2010 lỗ 1.37 tỷ. Nguyên nhân chính là từ năm 2010, hoạt động chủ yếu Công ty mẹ là tập trung vào đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng của các Công ty con vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào việc chuyển lợi nhuận từ các Công ty này. Để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Quý nhà đầu tư cần xem báo cáo này kết hợp với báo cáo hợp nhất sẽ được công bố trong tháng 3 tới.

Chi tiết báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2010 riêng Công ty mẹ

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon