Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) công bố các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.

Chi tiết xem báo cáo đính kèm.

BCTC 30.6.16_Hợp nhất_KT

BCTC 30.06.16_Công ty mẹ_KT

CV giải trình việc chậm nộp BCTC

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon