Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009

Tóm tắt những nét chính:

Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Ninh Vân Bay) đã tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp và trở thành mô hình tập đoàn chuyên về phát triển và quản lý bất động sản du lịch. Tại thời điểm 31/12/2009, Công ty sở hữu khu nghỉ Six Senses Ninh Van Bay và dự án Six Senses Sai Gon River. Kết quả kinh doanh năm 2009 tăng mạnh so với 2008 trên tất cả các chỉ tiêu chính do năm 2009 là năm mà Ninh Vân Bay tiến hành mua lại các công ty trong ngành du lịch bất động sản và hình thành mô hình tập đoàn. Các kết quả kinh doanh nổi bật năm 2009 bao gồm:.

- Năm 2009, Ninh Vân Bay đạt tổng lợi nhuận trước khấu hao, thuế và lãi vay (EBITDA) 13.2 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế đạt 7.7 tỷ VND (2008: 189 triệu), lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đạt 828 đồng.

- Tổng doanh thu năm 2009 đạt trên 200 tỷ VND tăng gần 59 lần so với năm 2008 (3,3 tỷ VND)

- Tổng tài sản Công ty đạt gần 977 tỷ trong đó tài sản ngắn hạn là 315 tỷ VND và tài sản dài hạn là 662 tỷ VND.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2009 là 510 tỷ VND trong đó vốn điều lệ là 505 tỷ và giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 là 10 100 đồng/cổ phiếu

- Cơ cấu nợ vay khá an toàn với tổng nợ phải trả của Công ty là 412 tỷ VND chiếm 42% trong tổng tài sản

Kết quả doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu năm 2009 đạt trên 200 tỷ tăng đột biến so với 3.3 tỷ của năm 2008 trong đó

- Tổng doanh thu về kinh doanh thương mại bán vật liệu xây dựng là 188 tỷ chiếm 94% tổng doanh thu và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu cho sự tăng trưởng này là trong năm 2009 Công ty ký kết được hợp đồng thương mại nhập khẩu và phân phối hàng đồng tấm với bên đối tác là Singapore và khách mua là Công ty trong nước. Tổng trị giá các hợp đồng lên tới gần 10 triệu USD. Dự kiến doanh số từ năm 2010 trở đi sẽ chủ yếu bao gồm doanh số kinh doanh khu nghỉ và khai thác du lịch, thẻ nghỉ và bất động sản. Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu sẽ đóng góp tỷ lệ thấp hơn.

- Doanh thu hoạt động kinh doanh khai thác khu du lịch Ninh Vân Bay trong tháng 12 hợp nhất chuyển về Ninh Vân Bay là 12 tỷ (tổng doanh thu của khu nghỉ này trong năm 2009 là 108 tỷ, hiệu suất đặt phòng trung bình là 50%). Hiện tại dự án Six Senses Sai Gon River đang trong giai đoạn xây dựng chưa đi vào hoạt động nên doanh thu dự kiến sẽ phát sinh từ năm 2010.

- Doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt gần 6.2 tỷ (năm 2008 doanh thu tài chính là 20 triệu), do năm 2009 trong quá trình tăng vốn và thay đổi cơ cấu quản trị doanh nghiệp và hướng tới mô hình Tập đoàn, ban lãnh đạo Công ty cũng quyết định sẽ bổ sung thêm mảng đầu tư tài chính nhằm sử dụng tối ưu nguồn vốn lưu động nhàn rỗi nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả tốt nhất. Khác với năm 2008, khoản doanh thu từ hoạt động tài chính là do từ khoản lãi tiền gửi mang lại thì năm 2009 ngoài khoản lãi tiền gửi thì phần lớn doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính mang tính chiến lược.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 của Ninh Vân Bay là 9.2 tỷ VND đạt kế hoạch năm 2009 trong đó lợi nhuận từ mảng kinh doanh thương mại là 3.7 tỷ, từ mảng khai thác dịch vụ du lịch là 966 triệu còn lại là từ hoạt động đầu tư tài chính.

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2009 đạt 3.8% và chỉ số ROE bình quân là 3% ở mức thấp do trong năm Công ty gia tăng chi phí trong việc tái cấu trúc cũng như chi phí phân bổ giá trị lợi thế thương mại trong khi doanh thu hạn chế do chuyển đổi mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, sang năm 2010 khi mô hình kinh doanh đã đi vào thống nhất và ổn định, tỉ suất lợi nhuận sẽ có sự gia tăng đột biến (năm 2010 tỷ VND hệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 20% với doanh thu dự kiến là khoảng 872 tỷ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 178 tỷ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 121 tỷ VND).

Thông tin về cơ cấu vốn và tài sản

Việc tăng vốn mạnh trong năm 2009 và dùng nguồn vốn để đầu tư mua tài sản là các công ty con giúp cho quy mô về tài sản của Ninh Vân Bay tại ngày 31/12/2009 đạt 977 tỷ tăng 325 lần so với ngày 31/12/2008 trong đó chủ yếu là gia tăng trong tài sản cố định dưới hình thức chi phí quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu nghỉ.

Khoản nợ phải trả tại ngày 31/12/2009 là 412 tỷ trong đó vay và nợ ngân hàng là 174.5 tỷ (nợ ngắn hạn là 95.9 tỷ, nợ dài hạn là 78.6 tỷ) và phải trả nhà cung cấp cũng như các khoản phải trả khác là 237.5 tỷ.

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2010

Năm 2010 sẽ là năm đánh dấu bước tăng trưởng vượt bậc của Ninh Vân Bay khi Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực của mình vào lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với việc tiếp tục đẩy mạnh khai thác khu nghỉ Six Senses Ninh Van Bay và đưa thêm vào khai thác khu nghỉ Ana Mandara Ninh Bình trong tháng 10 tới để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long đồng thời đưa vào việc kinh doanh bán biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án Six Senses Sai Gon River và Six Senses Ninh Van Bay cũng như bắt đầu tung ra sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng thương hiệu Ana Mandara Club và Six Senses của các dự án của mình trong đầu quý 2 năm 2010.

Tổng doanh thu năm 2010 dự kiến đạt 872 tỷ trong đó doanh thu từ khai thác nghỉ dưỡng chiếm 22%, doanh thu từ kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng chiếm 48% và doanh thu từ hoạt động thẻ chiếm 30%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ dự kiến đạt 121 tỷ, lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) là 2.004 đồng/cp

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon