• Báo cáo tài chính Quý 4/2018

    Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018.