Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Belton Investments Limited

15/06/2019 16:52

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Belton Investments Limited tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty - ông Ikhwan Primanda, Thành viên Hội đồng quản trị.

 

Vui lòng xem văn bản tại đây:

TB giao dich CP cua Belton Investments Limited