NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

02/02/2021 16:09

Ngày 02 tháng 2 năm 2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông Belton Investments Limited, là Tổ chức có liên quan của ông Ikhwan Primanda - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Thông báo giao dịch cổ phiếu của Belton Investments Limited