NVT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

26/06/2020 08:57

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 24/6/2020, đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty do cập nhật thay đổi địa giới hành chính từ tên Phường Bùi Thị Xuân thay đổi thành Phường Nguyễn Du. Địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty như sau:

Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV30/2020/NVB-CBTT_Thay đổi ĐKKD lần thứ 16