NVT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15

23/12/2019 16:34

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 - cập nhật ngày cấp chứng minh nhân dân của Người đại diện theo pháp luật của Công ty - ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CBTT_81/2019/NVB-CBTT_Thay doi DKKD lan thu 15