NVT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14

20/11/2019 15:23

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 về người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV77_CBTT_Thay doi Giay chung nhan DKKD