NVT: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 so với năm 2017

05/04/2019 16:10

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 so với năm 2017.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn giải trình BCTC kiểm toán năm 2018