NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

01/02/2021 09:16

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2020 so với Quý 4 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Công văn giải trính Báo cáo tài chính Quý 4/2020