NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận của Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 so với Quý 3 năm 2018

05/11/2019 16:04

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 so với Quý 3 năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn giải trình BCTC Quý 3 năm 2019