NVT: Đính chính nội dung giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

09/04/2020 15:53

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung đính chính đối với Công văn số 14/NVB-CBTT ngày 27/3/2020 về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 so với năm 2018.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công văn đính chính nội dung giải trình BCTC kiểm toán năm 2019