NVT: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi

30/06/2021 10:10

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký Kinh doanh  - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 do thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể, người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Phạm Thành Thái Lĩnh với chức danh mới là Tổng giám đốc.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD