NVT: CÔNG BỐ ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 01/2022/HĐQT-NQ DO LỖI SOẠN THẢO

09/03/2022 12:04

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố đính chính nghị quyết HĐQT số 01/2022/HDQT-NQ do lỗi soạn thảo

 

Vui lòng xem văn bản tại đây!