NVT: CÔNG BỐ BCTC CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2020

29/04/2020 14:50

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020.

BCTC Hợp nhất Quý 1/2020

BCTC Công ty mẹ Quý 1/2020