NVT: Công bố Báo cáo thường niên năm 2020

19/04/2021 16:40

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo thường niên năm 2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

CV17_Công bố Báo cáo thường niên năm 2020

BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2020

BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2020