NVT: Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

30/10/2019 14:09

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố các Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính Công mẹ Quý 3 năm 2019