NVT: Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

30/07/2021 13:41

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2021

BCTC Công ty mẹ Quý 2 năm 2021