NVT: CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

29/04/2021 14:17

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021.

NVT: BCTC hợp nhất Quý 1/2021

NVT_BCTC Công ty mẹ Quý 1/2021