NVT: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

31/08/2021 16:22

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021_HỢP NHẤT

BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021_RIÊNG