NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020

29/07/2020 15:50

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

BCTC Hợp nhất Quý 2/2020

BCTC Công ty mẹ Quý 2/2020