NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

29/07/2019 16:47

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019

NVT: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2019