NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020

29/04/2020 14:50

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

BCTC Công ty mẹ Quý 1/2020

BCTC Hợp nhất Quý 1/2020