NVT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Phạm Quốc Khánh

19/09/2019 13:20

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Dũng.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Phạm Quốc Khánh