NVT: Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020

29/01/2021 15:55

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020.

Vui lòng xem văn bản tại đây:

NVT_Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2020

NVT_Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2020